TEMSİLCİLİK VE BAYİLİK BULMA

GSS, ihracatınız için doğru temsilci veya bayi bulma ve seçmede deneyimlidir.Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yaşıyor, orada çalışıyor, oranın kültürünü biliyor ve o dili konuşuyoruz.Ve biz, yerel bayinin perspektifinden görüyor / düşünüyoruz.Sizlere doğru yerel ortakları bulmak üzere;

  • Potansiyel temsilci ve bayi tespit edip, listeliyoruz,
  • Onların firma ve ürünlerinizle ilgilenip ilgilenmediklerinden emin oluyoruz,
  • Pazar girişiniz stratejinize dayanarak, şirketinizi ve aradığınız ortak özelliklerini tanımlıyoruz,
  • Şirket profilinizi, potansiyel adaylar ile paylaşırız.Onları, kendi dillerinde arar, karar verici kişiye ulaşır, sizin istediğiniz özelliklere sahip olup olmadıklarını ve sizle görüşmek isteyip istemediklerini öğreniriz.Potansiyel adayları inceleyip, analiz ederek, size en az iki ila beş aday olacak şekilde rapor sunuyoruz,
  • Uygun bulduğunuz aday veya adaylar ile kısa bir süre içinde toplantı organize ederiz.Bu toplantıların ön hazırlıklarında, kendinizi en iyi şekilde tanıtmanız için size yardımcı oluyoruz,
  • Özellikle önemli bir kültürel farklılığa sahip olduğunuz ülkelerde, partner adayınızı ziyaret etmek son derece önemlidir.İlk görüşme mutlaka yüz yüze olmalıdır, daha sonra skype veya telekonferans görüşmeler yapılabilir.
  • Tüm bu süreçte, doğru kararlar verebilmeniz için sizle toplantılara katılır, toplantılara rehberlik eder, gerekli yerlerde tercüman sağlarız ve sonuçları sizle birlikte değerlendiririz.

loader